Communicatie software Groen, Grond en Infra

Grondroerders opgelet

Publicatiedatum: 13-05-2005 14:52
Op korte termijn zal er voor de Nederlandse grondverzetters en beheerders van kabel- en leidingnetwerken e.e.a. veranderen bij graafwerkzaamheden, zo meldt een publicatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Het Kabinet heeft maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot minder incidenten door graafwerk. Als de Tweede Kamer instemt met deze maatregelen, zal het Kabinet deze uitwerken in wetgeving. Met name op gebied van meldingsplicht, het opvragen en gebruiken van kaarten verandert er nogal wat. Kabel- en leidingbeheerders worden verplicht om zelf te zorgen - digitaal en dus snel beschikbaar - voor een goede registratie van netwerken in de grond.

 

Meer informatie vindt u op de site www.minez.nl. Daar staat ook het NEN-onderzoeksrapport 'Graven naar Informatie' gepubliceerd.

www.minez.nl