Communicatie software Groen, Grond en Infra

Maatwerk

Publicatiedatum: 17-04-2005 09:17
Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de noodzaak van een lastmomentbeveiligingssysteem voor graafmachines die worden ingezet als mobiele hijskraan.
De Atlas van J. de Bruyn uit Rijsbergen is met dit lmb-systeem uitgerust.De Atlas van J. de Bruyn uit Rijsbergen is met dit lmb-systeem uitgerust.

Graafmachines worden gebruikt voor graafwerk maar ook voor maai- en sloopwerk, overslag en - door hun compacte bouwwijze en hun tweedelige giek - regelmatig ingezet voor hijswerk, in plaats van mobiele telescoopkranen. Om als hijskraan te worden gebruikt, moet een graafmachine voorzien zijn van een lastmomentbeveiligingsysteem, een lmb. Een dergelijke voorziening is wettelijk verplicht voor een werktuig dat is 'ingericht en bestemd voor het verticaal verplaatsen van een vrijhangende last' (de definitie van een mobiele kraan in de Europese machinerichtlijn). Voor hijswerkzaamheden in samenhang met graafwerk - bijvoorbeeld leggen van rioleringsbuizen nadat de graafmachine de sleuf heeft gegraven - is voor het hijswerk een lmb conform NEN 474-5 verplicht als de last zwaarder weegt dan 1.000 kg en/of het lastmoment groter is dan 40.000 Nm. Opdrachtgevers zijn bovendien gerechtigd extra voorzieningen te verlangen als zij menen dat daarmee de veiligheid op hun terreinen verbetert.

De werkgever/eigenaar is verplicht zijn hijskranen in een goede staat te houden.
Het keuringsregime voor hijskranen is in mei 1982 ingevoerd. Sindsdien zijn gebruikskeuringen wettelijk verplicht voor kranen met een bedrijfslast van 2 ton of meer in de volgende gevallen:
- na ingrijpende wijziging en/of herstelling vóór heringebruikneming;

- na langdurige stilstand of buitengebruikstelling vóór heringebruikneming;

- na demontage vóór heringebruikneming elders en

- periodiek. Zo dikwijls als voor een veilig gebruik van de kraan redelijkerwijs noodzakelijk is, maar tenminste één keer per jaar. Voor België eens per kwartaal.

Voor deze keuringen moet de werkgever/eigenaar een deskundige of deskundige organisatie inschakelen Hij is vrij in zijn keuze, behalve als het gaat om een mobiele kraan of een torenkraan met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer. Dat geldt ook voor de graafmachine als deze wordt ingericht en bestemd is als arbeidsmiddel voor verticaal transport (hijswerk). Bij deze kranen moet de eigenaar/gebruiker voor bepaalde keuringen een door het Ministerie van SZW aangewezen instantie inschakelen voor de keuring na ingrijpende wijziging én voor periodieke keuringen voor het eerst 2 jaar na eerste ingebruikname en vervolgens telkens na elke 2 jaar (2-2-2-regeling). Aangewezen instanties zijn Aboma+Keboma, SGS Technische Inspecties, AIB-Vinçotte Nederland en TÜV Nederland. De resultaten van de keuringen moeten in het kraanboek van de machine worden vermeld. In geval een door SZW aangewezen instelling met gunstig resultaat de keuring heeft uitgevoerd, wordt vanaf 1 oktober 2000 hierop een TCVT (Toezichthouder Verticaal Transport Certificeringen) certificaat van goedkeuring afgegeven. Tijdens de keuring wordt er door de keurmeester van de aangewezen instantie gecontroleerd of er een werkende lastmomentbeveiliging aanwezig is die voldoet aan de wettelijke eisen en aan de normen die de TCVT - namens de minister - aan een grondverzetmachine met hijsfunctie stelt.

Bovenstaande materie is best begrijpbaar maar er heerst nogal wat onduidelijkheid. Peter van Elten van Capriël Nederland en Robert Mackenbach van ETI menen mede daarom dat er behoefte is aan een eenvoudiger lmb-systeem dat specifiek voor hijsende grondverzetmachines is ontwikkeld en dat daarom ook een stuk goedkoper kan worden. Het lmb-systeem is ontwikkeld door Robert Mackenbach en wordt door Peter van Elten geleverd in verschillende uitvoeringsvarianten. Het systeem voldoet aan alle wettelijke eisen en de kracht zit 'm volgens Van Elten in de eenvoudige en doeltreffende werking en de lagere aanschafkosten. De meest eenvoudige versie kost - afhankelijk van montage en de dragermachine - € 3.750. Deze meest eenvoudige uitvoering heeft één tabel. De meest uitgebreide lmb is o.a. geschikt voor graafmachines die worden ingezet bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur. Deze versie heeft - afhankelijk van de gekozen afstempeling van de graafmachine - tijdens hijswerkzaamheden vier afzonderlijke instelmogelijkheden. Dit lmb-systeem is ook geschikt voor autolaadkranen, wielladers en andere grondverzetmachines. De inbouw en de keuring ervan vinden plaats in geselecteerde werkplaatsen waar men beschikt over kennis van grondverzetmachines en lmb's. Uiteraard wordt het systeem geleverd onder de bepalingen van de machinerichtlijn en wordt een CE verklaring afgegeven.

 

Voor meer informatie:

Capriël Nederland, Capelle a/d IJssel

tel 010 458 24 31 

ETI, Wouw

www.kraankeuring.com

tel 0165 30 05 24

www.capriel.nl

De Atlas 1404 met van ABE Tieleman Services in Rotterdam met het vereenvoudigde lmb-systeem.De Atlas 1404 met van ABE Tieleman Services in Rotterdam met het vereenvoudigde lmb-systeem.