Communicatie software Groen, Grond en Infra

Entreeding.com vernieuwd !

Publicatiedatum: 24-08-2007 14:15
Entreeding.com heeft de afgelopen tijd een flink aantal veranderingen ondergaan. Omdat er steeds meer planners actief met het systeem werken, stelt men ook steeds hogere eisen. Vandaar dat aan de hand van vragen/tips van gebruikers entreeding.com is aangepast aan de wensen van de huidige planner.

Courantheid van Vraag en Aanbod:
Omdat een groot aantal gebruikers plannen op basis het Vraag en Aanbod op entreeding.com, stelt men steeds hogere eisen m.b.t. de courantheid. Vandaar dat de vraag en aanbod met de condities 'verhuur met bediening' en 'personeel' nu 2 maal daags wordt opgeschoond, voorheen gebeurde dit slechts 1 keer per 24 uur.

Nieuwe situatie:
Om 9:00 uur wordt alle vraag geannuleerd die als startdatum vandaag 7:00 uur heeft en wordt alle aanbod verwijderd dat gisteren tussen 11:00 uur en 18:00 is aangeboden.
Om 15:00 uur wordt alle aanbod geannuleerd dat tussen gisteren 18:00 en vandaag 11:00 uur is aangeboden.

Startdatum aanbod:
De standaard startdatum en tijdstip van nieuw aanbod is aangepast van 'per direct' naar 'vanaf morgen 7:00 uur'. In de praktijk blijkt dat wanneer men iets vrij wilt melden, dit in 99% van de gevallen voor de dag erna is en niet voor vandaag. Uiteraard kan men nog steeds de start- en einddatum van het aanbod aanpassen.

Dagelijks overzicht entreeding.com:
Een vraag, die niet als startdatum morgen 7:00 uur heeft, is vanaf nu slechts 1 keer te zien in het 'dagelijks overzicht om 14:00 uur'. Indien een bedrijf 5 dezelfde mobiele graafmachines aanbiedt, wordt er slechts één meegenomen in het overzicht. Hierdoor is ook het dagelijks overzicht meer up-to-date.

Vraag en aanbod bekijken:
Heeft u wel eens problemen met plaatsnamen? Elke vraag en aanbod bevat nu een kaartje van Nederland waarop (met een zwaailicht) wordt aangegeven waar deze plaats zich bevindt. Hierdoor krijgt u duidelijkere indicatie waar iets gevraagd of aangeboden wordt.

Ontvangen gefilterde (spoed)vragen per e-mail of SMS:
Sinds de spoedvraag 2 jaar geleden geïntroduceerd is, is het gebruik hiervan enorm gestegen. Waar in het begin misschien eens per week een spoedvraag gesteld werd, worden er nu op topdagen ruim 40 vragen gesteld. Dikwijls zullen die vragen niet voor u interessant zijn, omdat u het gevraagde niet heeft of niet op die locatie wilt werken. Om ervoor te zorgen dat u slechts die vragen ontvangt die voor u interessant zijn, heeft entreeding.com een filter ontwikkeld.

Plaatsen (spoed)vraag:
De spoedvraag is o.a. ontwikkeld om na 14:00 uur (het versturen van dagelijks overzicht) nog vraag kenbaar te kunnen maken per e-mail en/of SMS bij alle andere leden. Gaandeweg werd de spoedvraag steeds meer gebruikt als manier om een vraag snel kenbaar te maken bij collega's. Om het vragen te bespoedigen wordt nu elke vraag standaard direct rondgestuurd. Door de ingestelde filtering zullen slechts die bedrijven de vraag ontvangen, die deze wensen te ontvangen.

Transport en vrachtauto's:
Voorheen werd 'Transport' uitgesplitst in de groepen Kippervrachtauto's, Combiwagens, Kraanwagens en Containerwagens. Deze groepen waren vervolgens onderverdeeld van 4x4 t/m oplegger. In de praktijk bleek dit niet werkzaam te zijn. Vaak doet het aantal aangedreven assen er niet toe maar het maximale laadvermogen. Ook maakt het soms niet uit welk type wagen het is. Immers een kippervrachtauto met een laadvermogen van 20 ton laadt net zo veel als een containerwagen met hetzelfde laadvermogen. Ook kan een spoedvraag voor een 6x2 kraanauto worden uitgevoerd door een 6x6 combiwagen. En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden waarin de uitgebreide splitsing eerder een nadeel dan een voordeel was.

Op verzoek van diverse planners is besloten om alle bovengenoemde groepen te verzamelen onder één noemer 'Vrachtauto's'. Door het invullen van de bijbehorende eigenschappen kunt u duidelijk maken wat voor vrachtwagen u nodig of over heeft.

Entreeding.com zorgt ervoor dat door deze veranderingen het systeem nog meer aansluit bij de wensen van de moderne Grondverzet, Weg en Waterbouw bedrijven.

Nieuwe tarieven
Door het groeiend aantal leden en functionaliteiten, zullen de tarieven van entreeding.com voor nieuwe leden per 1 oktober as. stijgen. Wilt u nog profiteren van de oude tarieven? Reageer dan voor 1 oktober as. en wordt net als ruim 600 andere bedrijven lid van de grootste GWW-marktplaats in Nederland.

Voor informatie bel: 045-5286263 of reageer!

www.entreeding.com