Communicatie software Groen, Grond en Infra

Brandstofkosten verhuur mobiele kranen 57% duurder

Publicatiedatum: 06-06-2008 17:24
Staatssecretaris van Financiën De Jager heeft eind 2007 aangekondigd dat mobiele kranen m.i. 1 juli 2008 niet meer op rode diesel mogen rijden. Verder voorziet het Belastingplan 2008 verder in een afbouw van de REB-teruggaaf, waardoor kraanverhuurbedrijven dubbel zo hard worden getroffen.
Sinds januari 2008 is de literprijs van rode diesel al met 21% gestegen als gevolg van de marktontwikkelingen. Daar komt per 1 juli oplopend nog eens 37% bij; 31 eurocent per liter als gevolg van de aangekondigde accijnsmaatregelen. Totaal: een kostenstijging van 57% voor de sector. De Vereniging Verticaal Transport (VVT) mag haar leden niet adviseren om deze kostenstijging door te berekenen, maar heeft begrip voor de bedrijven die besluiten dit gaan doen.

De fiscale maatregel is onbegrijpelijk aldus de VVT, die nog steeds overleg pleegt met het ministerie hierover. Het gaat om een gewone belastingmaatregel, met een impliciete milieudoelstelling. Echter zelfs impliciet gaat er geen enkele milieuwerking van uit. Fijnstof wordt er niet meer door gereduceerd; gekentekende mobiele kranen verstoken al dezelfde laagzwavelige diesel, echter dan met een kleurstofje. Fabrikanten en gebruikers worden hierdoor niet extra geprikkeld om meer te investeren in schonere technieken dan nu al het geval is. Het is dus een ordinaire belastingmaatregel.
Saillant detail: Minister Bos kon recentelijk melden dat het betalingsoverschot in 2008 waarschijnlijk op 0,9% gaat uitkomen in plaats van de begrote 0,5%. Dit komt echter niet door besparen, maar door extra kaalplukken.

Daarnaast krijgt de sector te maken met hoge kosten door secundaire gevolgen van de gewijzigde regelgeving, zoals handhavingproblemen met douane en extra afschrijvingen en versnelde investeringen in eigen tankvoorzieningen. Rode kleurstof blijft maandenlang sporen achterlaten, waardoor al snel het vermoeden blijft bestaan dat men illegaal rode diesel gebruikt terwijl dit niet het geval hoeft te zijn. De staatssecretaris is hierover reeds aanvang april schriftelijk op de hoogte gesteld, echter tot op heden nog zonder reactie.
Bron: Vereniging Verticaal Transport

Nadere informatie: L. Verhagen, 0345-516993.

www.verticaaltransport.nl