Communicatie software Groen, Grond en Infra

Grondig opvolger Loonbedrijf

Publicatiedatum: 04-12-2009 10:15
Vandaag verschijnt het eerste nummer van Grondig, vakblad voor de cumelasector. Grondig is de opvolger van het vakblad Loonbedrijf. De naam Grondig sluit volgens bladmanager Michiel Pouwels aan bij de veranderingen die zich de afgelopen jaren in de loonwerksector hebben voltrokken.
Loonbedrijf op de schopLoonbedrijf op de schop

“Vanuit het agrarisch loonbedrijf hebben deze ondernemingen zich ontwikkeld tot bedrijven die allerlei werkzaamheden verrichten in, op en rond de grond. Tegelijkertijd weerspiegelt de titel de werkwijze van de cumelaondernemers en de medewerkers van het blad : Grondig!”

De eerste editie valt vandaag in de bus bij 3700 bedrijven die actief zijn in de cumelasector. Daarmee wordt Grondig het ondernemersvakblad voor bedrijven in deze sector. De bijna 2000 leden van CUMELA Nederland ontvangen het blad met in het hart een eigen katern met speciale ledeninformatie. Met informatie over de organisatie, over belangenbehartiging maar ook extra informatie over wet en regelgeving.

Grondig houdt de vertrouwde formule van Loonbedrijf. Dat wil zeggen een combinatie van ondernemersinformatie en daarnaast een flinke portie techniek en vakinformatie. “Beide onderdelen zijn essentieel voor de moderne ondernemer in de cumelasector,”aldus hoofdredacteur Toon van der Stok. “Daarmee onderscheiden we ons ook van de andere bladen die zich op de sector richten. In Grondig vinden ze ook informatie over wet en regelgeving en reportages over ondernemers en bedrijfsvoering.”

Tegelijk met de verandering van de titel is de vormgeving van het blad vernieuwd. Gekozen is voor een rustige en heldere opmaak aansluitend aan de titel. Met behulp van verschillende kleuren tabs kunnen lezers de artikelen vinden die betrekking hebben op hun bedrijfsactiviteiten. Van der Stok: “De rustige opmaak moet lezers uitnodigen tot lezen, waarbij het papieren vakblad zich onderscheid van de vluchtige informatie die de elektronische media kenmerkt.”

Met het loslaten van de naam Loonbedrijf verdwijnt een 62 jaar oude titel van de markt. Ontstaan in de tijd dat de agrarisch loonbedrijven zich bundelden in een eigen brancheorganisatie. In de loop der jaren is CUMELA Nederland uitgegroeid tot de belangenbehartigingsorganisatie van alle bedrijven die actief zijn in het agrarisch loonwerk en het grondverzet. Directeur Jan Maris omschrijft de bedrijfstak tegenwoordig als de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het be- en verwerken van grond.”Dat strekt zich uit van het werk ten behoeve van de teelt van gewassen tot bijvoorbeeld het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden voor de aanleg van wegen of bedrijfsterreinen.“

Maris onderstreept de noodzaak om te komen tot een andere titel. “Veel bedrijven koesteren het oude loonwerk, maar hebben zich ontwikkeld tot een onderneming die veel breder actief is. Dat zie je bij de werkzaamheden langs de A2. Het gros van de bedrijven die daar het werk uitvoert, is lid van CUMELA Nederland.” Zoals de bedrijven de afgelopen jaar zijn veranderd, verandert nu de organisatie van uitstraling aldus Maris. “Sinds vorig jaar kiezen we er nadrukkelijk voor om als te etaleren als de brancheorganisatie voor specialisten in groen, grond en infra. Met Grondig hebben we nu het vakblad dat past bij de hele sector waarin wij actief zijn.

www.cumela.nl/grondig

Het vakblad Grondig is er voor álle cumelabedrijvenHet vakblad Grondig is er voor álle cumelabedrijven

Cover grondig