Communicatie software Groen, Grond en Infra

ARSA hergebruik als basis (advertorial)

Publicatiedatum: 12-07-2004 09:54
Arsa is een nieuwe naam binnen de wereld van grond- en puinreinigers. Door kennis en ervaring is Arsa in staat om asbesthoudende grond en puin dusdanig te reinigen dat deze weer voor hergebruik geschikt is.

Het dienstenpakket van Arsa omvat:
• reiniging van asbesthoudend grond en puin
• onderzoek naar asbest in grond en puin
• advisering bij asbestsaneringen

Steeds meer gemeenten eisen naast een regulier bodemonderzoek tevens een asbestonderzoek. Als asbest wordt aangetroffen in de bodem of puinverharding, dan gaat dit gepaard met kostenverhoging, saneringen etc. In het verleden werd asbesthoudende grond en puin gestort. Tegenwoordig wordt echter een groot deel gereinigd.

Arsa is in staat om zowel asbesthoudende grond als puin te reinigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde zeeftechnieken.

Asbestonderzoek in bodem en puin maakt gebruik van grote monsters die zowel in het veld als in een laboratorium worden onderzocht. Hoe groter het onderzochte monster hoe groter de nauwkeurigheid van de resultaten. Arsa biedt u de mogelijkheid om partijen volgens de “10-tons-methode” te onderzoeken. Hierbij wordt een monster van 10 ton op asbest onderzocht. Het monster wordt hiervoor afgezeefd, waarna de grove fractie over een sorteerband op asbestverdachte materialen wordt onderzocht.

Arsa heeft medewerkers die ruime ervaring hebben met asbest en grondsaneringen. Zij adviseren u graag bij saneringen en vragen over asbesthoudende puin en grond. De ervaring, inzet en werkwijze van onze medewerkers staan borg voor een goede kwaliteit van de geleverde diensten.

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.
Arsa Almelo BV
Buitenhaven O.Z. 12
7604 PJ Almelo
tel: 0546-452822
fax: 0546-458322
E-mail: arsa@arsa.nl

www.krusegroep.nl