Communicatie software Groen, Grond en Infra

Arbouw sluit voor €45 miljoen contracten met arbodiensten

Publicatiedatum: 27-07-2009 10:35
De komende vijf jaar krijgen alle werknemers in de bouwnijverheid een uitnodiging voor een ‘check-up’ door de bedrijfsarts. Op deze manier streeft de sector naar duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Bij deze operatie is een groot aantal arbodiensten betrokken. Er is een bedrag van € 45 miljoen mee gemoeid. Arbouw is het kennisinstituut op gebied van arbeidsomstandigheden in de branche.

Vrijdag 17 juli 2009 tekende Cees van Vliet, directeur Arbouw, het contract met de heer Richard Adamowicz van ArboDuo, de grootste arbodienst in de bouwnijverheid. Met de andere arbodiensten wordt later in de zomer een overeenkomst afgesloten. Op basis van deze overeenkomsten worden alle werknemers in de bouwnijverheid één keer in de twee, of vier jaar opgeroepen voor een medisch onderzoek op vrijwillige basis. De afgelopen jaren hebben per jaar ongeveer 55.000 werknemers van het cao-pakket preventiezorg gebruik gemaakt, waarvan 43.000 personen het vrijwillig medisch onderzoek.

Het medisch onderzoek richt zich op vroegtijdige signalering van risico’s om uitval te voorkomen. Werknemers worden door de bedrijfsarts geadviseerd, bijvoorbeeld over de aanpassing van de werkplek of verandering van leefstijl. Zo nodig worden andere bedrijfstakvoorzieningen, zoals loopbaanbegeleiding, ingezet.

Arbouw organiseert de uitvoering van het cao-pakket preventiezorg met de arbodiensten. Directeur Cees van Vliet is enthousiast: ‘Werkgevers en werknemers in de branche laten hiermee zien dat ze in deze tijden van economische crisis geld willen steken in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De bedoeling is om als de economie straks weer aantrekt te beschikken over voldoende gezond en vakbekwaam personeel.’  De regeling is afgesproken in de cao’s voor de bouwnijverheid. Eerder hebben sociale partners in de cao afspraken gemaakt op het terrein van scholing en loopbaanbegeleiding.

Het preventieve onderzoek heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan de verlaging van het ziekteverzuim en de vermindering van de WAO-instroom.

www.arbouw.nl

Cees van Vliet, directeur Arbouw (links) en R. Adamowicz van ArboDuo Cees van Vliet, directeur Arbouw (links) en R. Adamowicz van ArboDuo