Communicatie software Groen, Grond en Infra

25 jaar Kok Lexmond

Publicatiedatum: 15-12-2003 14:14
Kok Lexmond bestaat 25 jaar en opent op 29 december haar nieuwe werkplaats.

1978
In 1978 schreef Ber Kok zich in als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel en begon als melkrijder. In die tijd werd de melk nog tweemaal per dag, gebruikmakend van melkbussen, bij de fabriek aangeleverd en dus werd iedere dag tweemaal een rondje gereden en de melk stipt op tijd bij de fabriek afgeleverd. Al snel werden er ook andere werkzaamheden op het agrarische vlak verricht en na enkele jaren werd een eerste medewerker in dienst genomen. Dit bleek achteraf bezien maar goed ook aangezien de melkbussen verdwenen en werden vervangen door koeltanks.
1994
Na 1994 (het personeelsbestand was toen inmiddels uitgegroeid tot ruim 25) werden naast het agrarische loonwerk en de verhuur van (grondverzet)materieel ook projecten aangenomen teneinde de continuiteit te kunnen waarborgen. Tevens werd er gezocht naar andere, aan de sector aanverwante aktiviteiten teneinde risico’s te kunnen spreiden en een nog grotere continuiteit te creeren voor personeel en materieel. Als gevolg hiervan en ook de steeds groter wordende rol van het milieu in onze samenleving, zijn de aktiviteiten uitgebreid met het zeven van zand en grond alsmede het breken van puin.
1982
Na vijf jaar bestond het machinepark uit een aantal David Brown tractoren, een Minelli bandenkraantje en een Ahlmann AS7 shovel. Naast de agrarische werkzaamheden werden de kraan en de shovel steeds meer verhuurd aan in de regio werkzame aannemers. Inmiddels bestond het personeelsbestand uit 5 personen.

Keestrack zeefinstallatie
Keestrack zeefinstallatie

1988
Na 1988 nam de vraag naar materieel sterk toe en dus werd er geinvesteerd in grotere tractoren, kippers, bandenkranen en shovels. Ook werd de eerste rupskraan ingezet. Door nimmer aflatende inzet werd de omzet de diverse achtereenvolgende jaren meer dan verdubbeld en wisten steeds meer klanten Kok Lexmond te vinden en haar diensten te waarderen.

 

Gipo puinbreekinstallatie


Gipo puinbreekinstallatie

1996
Kwaliteit en veiligheid hebben altijd hoog in het vaandel gestaan. Vandaar ook dat al in 1996 de eerste certificeringen hiertoe zijn behaald (VCA twee-sterren in 1996, ISO 9001 in 1999). In 2000 is het Komo-procescertificaat voor de productie van granulaten (BRL 2506) behaald.
Het nieuwe kantoor is in 2000 in gebruik genomen
Het nieuwe kantoor is in 2000 in gebruik genomen
1999
In 1999 werd de Gorkumse Container en Milieu Service bv (GC&MS bv) overgenomen, waarmee de aktiviteiten wederom werden uitgebreid met afvalverwerking en recycling van bouw- en sloopafval.
Overslagkraan van GC&MS bv op het terrein in Gorinchem aan de Spijksedijk.
2003
Inmiddels is ons personeelsbestand gegroeid tot ca. 90 medewerkers en is het materieelpark uitgegroeid tot ca. 100 stuks grotere eenheden zoals rupskranen, bandenkranen, minigravers, shovels, bulldozers, tractoren, dumpers, rupskippers etc., en bestaat het wagenpark uit circa 12 vrachtauto’s en 70 bedrijfsauto’s.

Het terrein in Gorinchem aan de Spijksedijk

 Cat D6R bulldozer
Cat D6R bulldozer

2000
Als gevolg van de continu groeiende bedrijfsomvang diende telkenmale de organisatie te worden aangepast. Dit resulteerde in de noodzaak tot verandering van behuizing van het kantoorpersoneel. Als gevolg hiervan werd in 2000 het nieuwe kantoorpand in gebruik genomen. Van hieruit verzorgen momenteel ca. 12 medewerkers de dagelijkse materieel-planning, administratie, personeelszaken, kwaliteit-arbo-milieu, calculatie en werkvoorbereiding.

Volvo A30
Volvo A30

Naast bovengenomend materieel hebben wij de beschikking over vele kleinere materieel- en hulpstukken zoals pompen, aggregaten, trilplaten, walsen, hoogwerkers, heftrucks, betonvergruizers, sorteergrijpers, laser-apparatuur, grijpers etc.

één van de vele beschikbare pompen
één van de vele beschikbare pompen

Augustus 2003
Teneinde tijdig en accuraat onderhoud en reparaties uit te kunnen voeren is in augustus 2003 aanvang genomen met de bouw van een volledig nieuwe reparatiewerkplaats, waardoor de technische dienst vanaf heden beschikt over een uitermate goed geoutilleerd onderkomen van waaruit alle reparatie en onderhoud van het gehele materieel- en wagenpark snel en doelmatig kan worden verzorgd. Tevens biedt deze werkplaats voldoende ruimte voor de ontwikkeling en productie van specialistisch materieel.

Alle beschikbare materieel wordt ingezet op zowel eigen projecten als op projecten van anderen (verhuur, zowel met- als zonder bediening). Naast dit min of meer reguliere materieel hebben wij eveneens de beschikking over onder andere diverse mobiele zeefinstallaties, een tweetal mobiele puinbrekers, een transportband (58 m) met voeder alsmede een menginstallatie.

Menginstallatie
Menginstallatie

De eerste paal van de werkplaats wordt geslagen door Henk Kok
De eerste paal van de werkplaats wordt geslagen door Henk Kok
25 jaar…..
Van origine agrarisch loonbedrijf, na 25 jaar breed gespecialiseerd in machineverhuur, (mobiele) recycling en de realisering van grond- weg- en waterbouwkundige werken. 25 jaar ervaring en expertise in de uitvoering van opdrachten waarbij de relatie met zowel opdrachtgevers als leveranciers altijd centraal heeft gestaan.
25 jaar…..
Na 25 jaar zijn nog steeds ondernemer-schap, kennis, motivatie en inzet van ons personeel en ook de optimale benutting van nieuwe ontwikkelingen en technieken de belangrijkste pijlers van ons beleid. Dit is nog steeds niet veranderd en zal ook nooit veranderen. 25 jaar specialisme en ervaring. 25 jaar de onverzettelijke wil om af te maken waar we aan begonnen zijn.
25 jaar…..
Na 25 jaar zijn binnen het bedrijf verschillende, elkaar aanvullende specialismen vertegenwoordigd. Daardoor kunnen wij de meest complexe vraagstukken het hoofd bieden en het door opdrachtgevers gewenste resultaat snel en accuraat realiseren. Regelmatig overleg tussen de verschillende afdelingen, korte communicatielijnen, een transparante bedrijfsvoering, een platte organisatie-structuur en een hoge mate en betrokkenheid en inzet van zowel operationeel als leidinggevend personeel maken van de diverse disciplines een goed geolied geheel. Met elkaar is voor ons geen berg te hoog en kunnen wij bergen verzetten. Ook uw berg!


Dankbaar en trots blikken wij terug op de afgelopen 25 jaar.


25 jaar…..
Dit jaar is naast het zilveren jubileum nog een tweede mijlpaal behaald. Als laatste onderdeel van de nieuwbouw van kantoren en loodsen en de herinrichting van het opslagterrein is de nieuwbouw van de reparatiewerkplaats gerealiseerd.
Hiermede is de laatste hand gelegd aan onze thuisbasis, het hart van onze organisatie.

DE   

Wìj zijn er klaar voor!

www.koklexmond.nl

Download hier de Uitnodiging!