Communicatie software Groen, Grond en Infra

BMWT-keur uitrustingsstukken!

Publicatiedatum: 07-01-2004 17:25
Importeursorganisatie BMWT meldt de komst van een apart BMWT-keur regime voor uitrustingsstukken.

Het groter en complexer worden van uitrustingsstukken betekent dat de Arbo verantwoordelijkheden van werkgevers voor het veilig werken met uitrustingsstukken toenemen. Dit heeft er toe geleid dat een toenemend aantal klantbedrijven het verzoek hebben gedaan om ook voor uitrustingsstukken een BMWT-Keur te ontwikkelen.

 

Deze vragen zijn voor het bestuur van de BMWT-Keur aanleiding geweest het College van Deskundigen opdracht te geven onderzoek naar het nut en de noodzaak van een afzonderlijk BMWT-Keur voor uitrustingstukken uit te voeren. Het College heeft geconstateerd dat de complexe uitrustingsstukken -qua servicing en veiligheidskeuringen- niet meegenomen worden door medewerkers van de machineleveranciers, omdat zij niet beschikken over de specificaties van de fabrikant.

 

Bovenstaande constateringen hebben er toe geleid dat er, onder regie van ons College van Deskundigen Grondverzet, een tweetal nieuwe systemen zijn ontwikkeld. Een systeem voor grijpers, scharen, crushers en hamers

en een apart systeem voor betonkubels. Inmiddels zijn er een aantal uitrustingsstukken leveranciers BMWT-Keur gecertificeerd, zoals Beco, Verachtert en Verhoeven. De BMWT-lidbedrijven Boforce, Bleyenberg, Demarec en Dehaco zijn in een afrondende fase wat betreft de certificering voor het BMWT-Keur uitrustingsstukken.

 

Met de beschikbaarheid van het Keur voor uitrustingsstukken is het BMWT-Keur in staat om alle Arbo risico's rond grondverzetmachines integraal te garanderen.