Communicatie software Groen, Grond en Infra

Start landelijke campagne veilig landbouwverkeer in Azewijn

Publicatiedatum: 12-03-2013 09:50
CUMELA en ROVG stimuleren op ‘grootse’ wijze veilig landbouwverkeer. Landelijke aftrap campagne -opvallend- landbouwverkeer op basisschool in Azewijn (Gld.)
CUMELA voorzitter Van MourikCUMELA voorzitter Van Mourik

Jaarlijks vallen bij ongevallen met landbouwverkeer in Nederland zo’n 16 doden en 100 ernstig gewonden, de meeste bij de tegenpartij. Fietsers, met name schoolgaande kinderen die zonder ouders zelfstandig op pad gaan, zijn hierbij extra kwetsbaar’. Hoewel de verkeersveiligheid voor veel weggebruikers de afgelopen jaren is verbeterd, is het aantal slachtoffers als gevolg van een ongeval met een landbouwvoertuig de laatste 20 jaar constant gebleven. Oorzaak: landbouwvoertuigen zijn groot, zwaar en weinig botsvriendelijk.

Reden voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG), branchevereniging CUMELA Nederland en opleidingsinstituut AOC Oost om – letterlijk – terug naar de schoolban- ken te gaan en ‘groots en opvallend’ aandacht te vragen voor de combinatie landbouwverkeer en fietsende kinderen. Kinderen uit groep 7 en 8 van de St. Jozefschool uit Azewijn (gemeente Montferland) zijn vandaag ‘op de tractor geklommen’ om te ervaren hoe het is om als bestuurder van een groot landbouwvoertuig goed om te gaan met fietsers zoals zijzelf. Zij werden daarbij gestimuleerd door ROVG-voorzitter (en tevens gedeputeerde mobiliteit en economie van de pro- vincie Gelderland) Conny Bieze, CUMELA Nederland-voorzitter Wim van Mourik, AOC Oost di- rectielid Paul Duijsings en medewerkers van loon- en grondverzetbedrijf Meiland uit Azewijn.

De aftrap in Azewijn maakt onderdeel uit van de praktijkles VOMOL: ‘Veilig omgaan met opval- lend landbouwverkeer’. Bij dit speciale lesprogramma krijgen 11- en 12-jarigen in een dagdeel praktische kennis en informatie over verkeerssituaties en de grote, opvallende landbouwvoertui- gen van medewerkers van loon- en grondverzetbedrijven zélf. Zo neemt het verkeersinzicht bij alle betrokkenen toe, zowel bij kinderen maar ook bij loonwerkers zelf, en wordt veilig gedrag in het verkeer gestimuleerd. Het lesprogramma VOMOL is ontwikkeld door Emiel Burgers, docent op de AOC-vestiging in Doetinchem, in nauwe samenwerking met het ROVG.

Naast de praktijkles vormt de aftrap ook de officiële start van de intensieve samenwerking tussen CUMELA Nederland, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, AOC Oost en vrijwel zeker ook andere ROV’s. Als brancheorganisatie van loon- en grondverzet-bedrijven wil CUME- LA Nederland met deze samenwerking op een actieve manier het verkeersgedrag rond (land)bouw-verkeer voor alle weggebruikers structureel veiliger maken. Het is de bedoeling dat in 2013 en 2014 tientallen VOMOL-lesprogramma’s op een groot aantal basisscholen in diverse provincies in heel Nederland plaatsvinden.

Veilig (land)bouwverkeer is hét speerpunt van CUMELA Nederland voor de komende jaren. Als brancheorganisatie wil zij op proactieve en effectieve wijze het verkeersgedrag van alle weggebruikers beïnvloeden om daarmee het aantal ongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn, sterk terug te dringen. - 2 - Andere belangrijke aandachtspunten zijn onder andere: verscherpte regelgeving op het terrein van voertuigbeveiliging, invoering van het verplichte trac- torrijbewijs en aangescherpte verkeersregels. CUMELA Nederland voert al geruime tijd uitgebreid campagne om bestuurders en beleidsma- kers binnen en buiten de sector duidelijk te maken dat de tractor een eigen, unieke positie heeft als transportmiddel en dat de brede inzetbaarheid van tractoren behouden moeten blijven voor de cumelasector, zowel bij landbouw, weg- en waterbouw als bij cultuurtechnische werken.

Feiten & Cijfers over cumelasector en ongevallen met landbouwvoertuigen
 
Omvang cumelasector in Nederland
Bron: CUMELA Nederland
 
Aantal bedrijven, medewerkers en omzet:

 • 3.000 ondernemingen in groen, grond en infra
 • 30.000 medewerkers
 • jaaromzet € 4 miljard
 • is multidisciplinair, professioneel, innovatief en deskundig

Werkzaamheden en activiteiten cumelabedrijven:

 • vervoeren jaarlijks 22,2 miljoen ton mest (804.836 vrachten)
 • maaien 6.500 kilometer provinciale wegbermen
 • onderhouden 10.000 hectare sportterrein
 • voeren 70% van alle grondverzetwerk in Nederland uit
 • oogsten 80% van alle maïs en 90% van alle bieten in Nederland
 • onderhouden 144.000 kilometer watergang
 • maaien 4.000 kilometer bermen van rijkswegen
 • investeren € 700 miljoen per jaar
 • zetten jaarlijks 12.000 tractoren in

Doelstellingen cumelasector:

 • de cumelasector moet een veilige sector zijn 
 • invoering professioneel rijbewijs voor bestuurders (land)bouwvoertuigen
 • invoering maximaal snelheid 40 kilometer per uur voor (land)bouwverkeer 
 • verplichte invoering kentekenbewijs nieuwe tractoren 
 • bevorderen duurzaamheid 
 • zorgen voor een gezonde arbeidsmarkt 

Landelijk onderzoek naar ongevallen met landbouwvoertuigen Bronnen: 

 • Rapport: Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen, Themaonderzoek, De Onderzoeksraad voor Veiligheid, Den Haag, oktober 2010;
 • Rapport Verkeersonveiligheid landbouwvoertuigen 1987 - 2010, Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, maart 2012. Gebruikte cijfers en gegevens o.a. afkomstig van DATA ICT Dienst van Rijkswaterstaat en STIGAS (Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren).
 • Jaarlijks gemiddeld 16 doden en 100 ernstig gewonden (totaal 116 slachtoffers) bij ongevallen met landbouwvoertuigen in Nederland (periode 1999 - 2008)
 • Meeste slachtoffers vallen niet bij bestuurders van landbouwvoertuigen, maar bij ‘de tegenpartij’ (gemiddeld 13 doden en 89 ernstig gewonden per jaar)
 • Gemiddeld aantal overleden of ernstig gewonde verkeersslachtoffers per jaar per vervoermiddel: 50 (auto of bestelbus), 18 (brom- of snorfiets), 17 (fiets), 12 (motor of scooter), 14 (landbouwvoertuig), 5 (overig). [--» Totaal 116 verkeersslachtoffers, zie ook 1e bullet]
www.cumela.nl
www.rovg.nl

Start landelijke campagne veilig landbouwverkeer in AzewijnStart landelijke campagne veilig landbouwverkeer in Azewijn