Communicatie software Groen, Grond en Infra

“Lean and Green Star” voor De Bruyn Oudewater

Publicatiedatum: 23-05-2014 07:55
Donderdag 15 mei heeft Transportbedrijf G. de Bruyn BV haar “Lean and Green Star” in ontvangst mogen nemen voor het realiseren van haar doelstelling, om binnen een periode van 5 jaar een CO₂ reductie van minimaal 20% te behalen.
G. de Bruyn OudewaterG. de Bruyn Oudewater

De “Lean and Green Star” is het vervolg op de “Lean and Green Award” behaald in november 2012, waar Transportbedrijf G. de Bruyn het initiatief heeft genomen om een duurzaamheidstraject in te gaan en hiervoor een plan van aanpak op te stellen. Lean and Green betreft een stimuleringsprogramma om bedrijven en overheden ervan bewust te maken om duurzaam te ondernemen. Lean and Green is een initiatief genomen door Duurzaam Logistiek en Connekt en richt zich met name op de transportsector. Inmiddels telt Lean and Green al bijna 300 aangesloten ondernemingen en 16 gemeenten. De 145 ondernemingen die hun besparingen via de Lean and Green monitoring registreren, hebben gezamenlijk inmiddels een totale reductie van 20,5% gerealiseerd, wat gelijk staat aan 270.480 ton CO₂.

Transportbedrijf G. de Bruyn is een transportbedrijf met ongeveer 200 eenheden dat al bijna 50 jaar actief is in de grond-, weg- en waterbouw. Transportbedrijf G. de Bruyn vervoert dan ook met name bulkgoederen zoals asfalt, asfaltfrees, menggranulaten, grond en baggerspecie. In de wintermaanden is Transportbedrijf G. de Bruyn ook actief in de gladheidsbestrijding. Inmiddels heeft Transportbedrijf G. de Bruyn een CO₂ reductie gerealiseerd van meer dan 20% door innovatief te investeren in duurzaamheid. In zijn totaliteit heeft Transportbedrijf G. de Bruyn een reductie behaald van 2.000 ton CO₂. Omgerekend is dit te vergelijken met een besparing van ruim 640.000 liter verbruikte diesel. Hiermee draagt Transportbedrijf G. de Bruyn haar steentje bij aan een betere leefomgeving voor mens en milieu.

Ondanks de beladen tijden in de bouwsector en de grote prijsdruk bij gunning van bestekken van de overheid, heeft Transportbedrijf G. de Bruyn toch zijn visie weten na te streven. Door te innoveren in techniek en automatisering en beide elementen te combineren, is het voor G. de Bruyn nu eenvoudiger resultaten te monitoren en direct terug te koppelen naar de praktijk. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan andere aspecten zoals personeel, inkoop en planning. Lean and Green en Transportbedrijf G. de Bruyn hebben hiermee aangetoond dat het stimuleringsprogramma de efficiëntie binnen de onderneming vergroot. Voor de toekomst zien zij een nog grotere efficiëntie slag als er vanuit de keten samengewerkt kan worden.

www.gdebruyn.nl

“Lean and Green Star” voorTransportbedrijf G. de Bruyn bv uit Oudewater“Lean and Green Star” voorTransportbedrijf G. de Bruyn bv uit Oudewater