Communicatie software Groen, Grond en Infra

Vredo DZ358.07.5 en Heva Wiedeg voor Ruizendaal Naarden

Publicatiedatum: 22-04-2015 09:05
Recent is er een Vredo Doorzaai machine DZ358.07.5 en een Heva Wiedeg geleverd bij Loon en grondverzetbedrijf J.Ruizendaal in Naarden.
Vredo en HevaVredo en Heva

Verhoog rendement van eigen grond. Dat is het doel dat loonbedrijf Ruizendaal samen met haar klanten nastreeft. Dat doet het door kennis te delen én continu te innoveren. Zo organiseerde het loonbedrijf onlangs de thema-avond ‘grasland’ in samenwerking met AgriTop (dealer van Forfarmers Hendrix) en is er geïnvesteerd in een hypermoderne Vredo inzaai- en doorzaaimachine in combinatie met een Heva Wiedeg. “Naast bodemstructuur is ook een juiste keuze in rassen en mengsels heel belangrijk”, vertelt Johan de Leede, melkveespecialist bij AgriTop. “Met ons Barenbrug proefveld op kleigrond in Noord-Holland doen we veel kennis en ervaring op. Daarbij streven we continue naar de beste rassen in combinatie met de juiste teeltadviezen die leiden tot een betere ruwvoerkwaliteit en een hogere opbrengst per hectare. Dit wordt vervolgens weer gedeeld in onze adviezen naar boer en loonwerker ”, vult De Leede aan. “Rassen veranderen, bemesting verandert en ook de koe is veranderd. ForFarmers Hendrix en AgriTop zijn voorstander van nauwe samenwerking tussen melkveehouder, loonwerker en voerleverancier. “Deze zogenoemde gouden driehoek is cruciaal in het verhogen van de opbrengsten per hectare.”

Doorzaaien is een kosten effectieve manier van graslandverjonging. Onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat structureel doorzaaien (jaarlijks) op de juiste manier (graszaad in de grond) 10 tot 15% meer opbrengst geeft. Voor een veehouder betekent dit een netto winst van rond € 200/ha. De kosten van het doorzaaien, de loonwerker en zaad zijn hier al van af getrokken*. Vredo heeft op deze ontwikkeling ingespeeld door een bijna 6 meter brede doorzaaimachine te ontwikkelen die met het dubbele schijven systeem het graszaad in de grond weg legt en daarnaast ook nog eens een hoge capaciteit heeft.

Eigenaar van het loonbedrijf, Jan Ruizendaal vertelt: Grasland is een belangrijke productiefactor in het bedrijf. Met de juiste machines breng je capaciteit en gewicht in balans zodat de bodemstructuur zoveel mogelijk intact blijft”.

www.jruizendaal.nl

Vredo DZ358.07.5 doorzaaimachine en Heva Wiedeg voor Ruizendaal uit NaardenVredo DZ358.07.5 doorzaaimachine en Heva Wiedeg voor Ruizendaal uit Naarden