Communicatie software Groen, Grond en Infra

Materieelveiling voor het goede doel.

Publicatiedatum: 02-02-2005 12:17
Troostwijk Agrarische Taxaties en Veilingen organiseert met de Federatie Agro Techniek, COM en Cumela op donderdag 10 maart een veiling van agrarische- en grondverzet machines.

Troostwijk Veilingen en de deelnemende organisaties zullen belangeloos en kosteloos hun diensten beschikbaar stellen om gezamenlijk een zo hoog mogelijk bedrag te kunnen realiseren. Het is de bedoeling dat de opgelden (kosten voor kopers op de veiling) alsmede de commissies (kosten voor de inbrengers) gestort worden in een charitatief fonds. De opbrengst van de door u ingebrachte machine wordt met u afgerekend minus de commissie. De initiatiefnemers hebben gezamenlijk stichting AGRITERRA uitgekozen als goede doel.

Agriterra wil duurzame samenwerkingsverbanden tussen landbouworganisaties in Nederland en in ontwikkelingslanden bevorderen, faciliteren en ondersteunen. Agriterra is in 1997 opgericht door o.a. LTO-Nederland en de gewestelijke Land- en Tuinbouw-organisaties. Agriterra richt zich op ledenorganisaties in Latijns Amerika, Afrika, Azië en Midden- en Oost-Europa. De ontwikkelingssamenwerking vindt niet plaats via overheden of tussenpersonen, maar rechtstreeks van boer tot boer, van plattelandsvrouw tot plattelandsvrouw, van coöperatie tot coöperatie.

De AMERICAHAL, Apeldoorns Congres & Evenementencentrum heeft zich bereid verklaard de hal met buitenterrein eveneens kosteloos beschikbaar te stellen van 8 tot en met 11 maart 2005. De veiling is gepland op donderdag 10 maart 2005 om 13.00 uur. Alle ondernemers in de agri en grondverzet branche worden uitgenodigd om overtollig-, gebruikt-, demonstratie- of nieuw materieel, aan te bieden in deze charitatieve veiling. Een inschrijfformulier is te downloaden via www.troostwijkveilingen.nl. Deze veiling is voor u een uitstekende methode om in relatief korte tijd tegen goede prijzen aan de hoogstbiedende te verkopen. De inschrijving sluit 16 februari 2005.

www.troostwijkveilingen.nl